2012. január 26.

Sárközy Ildikó - Mit láttam és mit tanultam az Anugán 2011. októberben?

Az Élelmiszerklub Műhely I. Foodapest előtt, Anuga után rendezvényén 2012. január 25. előadást tartottam Mit láttam és mit tanultam az Anugán 2011. októberben? címmel. Az előadás prezentációs anyaga itt megnézhető. 

Marketingesként az Anuga 2011 szakmai kiállításon látottak alapján én az alábbi díjakat osztottam ki. Képek a prezentációs anyagban találhatók.
 • A legszebb márkakommunikáció: Giovanni Rana
 • A legjobb közösségi tér: ItaliadelGusto
 • A legjobb termékinnováció: Coneinn
 • A legeredményesebb országpromóció: Törökország
Az Útravaló az előadásomból az Anuga 2011 szakmai kiállításról
 • Tiszta, világos koncepció
 • Egyszerű üzenet
 • Benyomás (erőteljes képi megjelenítés)
 • Szakmaiság: szöveg és számok
 • Nyitottság, befogadás
 • Kétnyelvűség: angol és német
 • Honnan: Magyarország, de ne magyaros
 • Sok-sok munka: előtte, alatta és utána
Sárközy Ildikó
E-mail: sarkozy@elelmiszerklub.hu

Elelmiszerklub Muhely I. Szakmai kiallitasok 2012. januar 25.

Ajánljuk: Együtt a termelővel: A közösség által támogatott mezőgazdaság testközelből


Napjainkban egyre többen vallják, hogy az egészséges és jó minőségű élelmiszert nem a boltok polcain kell keresni. Kis közösségek szövetkeznek helyi gazdákkal, hogy a biztos forrásból származó élelmiszerért cserébe megélhetést biztosítsanak az értük dolgozó termelőknek. Európában egyre több országban terjed megállíthatatlanul a közösség által támogatott mezőgazdálkodás.

Februárban a Tudatos Vásárlók Egyesülete olyan termelőket és fogyasztókat lát vendégül Franciaországból, Angliából és Németországból, akik szívesen megosztják velünk  tapasztalataikat.

A beszélgetésen választ keresünk arra, hogy mi a titka a közösségi kezdeményezések sikerének, hogyan működnek ezek különböző országokban, és van-e esély arra, hogy a termelőket és fogyasztókat összekapcsoló érdekszövetségek nálunk is elterjednek.

Vendégeink lesznek:
 • Benoit Hertz és Isabelle Doumenc, a francia AMAP (Szövetség a Kistermelői Mezőgazdaság Fenntartásáért) mozgalom képviselői. Hertzék a Cidamos gazdaság termelői, a Doumenc házaspár pedig másik bő száz család mellett gazdaságuk állandó vásárlói.
 • Jade Bashford, valamint Ann és Norman Stainer, az angol Soil Association közösség által támogatott mezőgazdaság programjához csatlakozó gazdaságok képviselői. Jade a mintegy 200 fogyasztó közösségi tulajdonában lévő Stroud gazdaságból (Gloucestershire) érkezik, a Stainer házaspár a gyümölcstermesztéssel foglalkozó Dragon Orchard (Ledbury) termelői.
 • Jan Hendrik Cropp és Fabian Kern, a közösség által támogatott mezőgazdálkodás elkötelezett képviselői Németországból.   Jan Hendrik Cropp gazdálkodó, erős ideológiai meggyőződéséből kiindulva nagyjából 60 családnak termel zöldséget a németországi Witzenhausen környékén. Fabian Kern a 250 fogyasztóval működő freiburgi GartenCoop alapító tagja, aktivista.
Időpont:  2012. február 2. 16.00 - 19.00
Helyszín:  Francia Intézet (1011. Budapest Fő u. 17.), Amfiteátrum, 1. emelet

Az eseményen tolmácsolást biztosítunk.
A kezdeményezések bemutatkozása után, 18.00-19.00 óra között lehetőség nyílik a kötetlen beszélgetésre is.

Az eseményt a Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Francia Intézet szervezi.
A részvétel ingyenes és regisztrációs sem szükséges hozzá.

2012. január 4.

Önkéntes jelölések élelmiszereken 2012 - VM rendelettervezet

Két társadalmi egyeztetés után az ünnepek előtt elkészült a Vidékfejlesztési Minisztériumban a magyar élelmiszereket szabályzó rendelettervezet harmadik változata. 

Az erről szóló hír Uniós egyeztetésen a magyar termék rendelet címmel a minisztérium sajtóanyagát átvéve az Élelmiszerklub Alapítvány Hírek honlapjára 2011.december 23. felkerült.

A sajtóközleményben a rendelettervezet szövege nem szerepelt és kérésünkre a VM-sajtóosztály sem tudta megküldeni hivatkozva az egyeztetésre az Európai Unióval.

A tervezetet az Élemiszerklub Alapítvány az Európai Bizottság honlapján   A vidékfejlesztési miniszter …/2012. (…) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról   címen megtalálta és most közzéteszi.

Emellett a magyar élelmiszerek szabályozásához kapcsolódva az Élelmiszerklub Alapítvány
Mi is az a magyar élelmiszer? Érdekek ütközései és szabályozások korlátai 
címmel műhelymunkát szervez az élelmiszer-gazdaság szereplői részére.

Az Élelmiszerklub Mi is az a magyar élelmiszer? műhely programja:
 • Hogyan szabályozza az Európai Unió a hazai élelmiszerek támogatását? 
 • Hol tart a rendeleti szabályozás a Vidékfejlesztési Minisztériumban? Mi változott a rendelettervezetben a két társadalmi egyeztetés után?
 • A külföldi befektetőknek milyen a viszonya a magyar élelmiszerekhez? 
 • Melyek az élelmiszer-feldolgozók álláspontjai a magyar élelmiszerek megkülönböztetéséről? 
 • Milyen előnyöket jelent az élelmiszer-kereskedők számára a magyar élelmiszerek forgalmazása? 
 • Miként döntenek a vásárlók az élelmiszerüzletekben? 
 • Interaktív műhelybeszélgetés 

Az Élelmiszerklub Műhely Mi is az a magyar élelmiszer? rendezvényre jelentkezni már lehet itt >>


A jogszabálytervezetről: 


Három csoportba sorolja a Magyarországon gyártott élelmiszereket a vidékfejlesztési miniszter …/2012. (…) VM rendelettervezete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról. 


Ezek a csoportok és meghatározásaik:

"2. §
(1) Az élelmiszerek jelölésén, az élelmiszer megjelenítésén vagy reklámozása során a „magyar termék”, vagy bármilyen egyéb állítás, jelölés vagy megkülönböztető információ, amely az élelmiszer magyar származására utal, kizárólag a (2)-(5) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén használható.

(2) A magyar származásra történő utalás a forgalomba hozott alaptermék jelölésén, megjelenítésén vagy reklámozása során akkor tüntethető fel, ha

a) növényi eredetű alaptermék termesztése, betakarítása, vadon termő növény esetén annak begyűjtése, tisztítása vagy kezelése, és ha csomagolt, akkor előrecsomagolása Magyarországon történt;

b) állati eredetű alaptermék esetén az állat születése, keltetése, felnevelése, vadon élő állat elejtése, vadon élő halak kifogása, vagy, ha az alaptermék nem az állatból készül, különösen a méz, tej és tojástermelés esetén, az állat termelésbe állítása, és – ha az állati eredetű alaptermék csomagolt – előrecsomagolása Magyarországon történt;

c) növényi eredetű alaptermék, állati eredetű alaptermék bármilyen kombinációjaként előállított és forgalomba hozott élelmiszer esetén a felhasznált növényi eredetű alaptermék megfelel az a), és a felhasznált állati eredetű alaptermék megfelel a b) pontban foglaltaknak.

(3) A magyar származásra történő utalás a forgalomba hozott feldolgozatlan termék jelölésén, megjelenítésén vagy reklámozása során akkor tüntethető fel, ha annak a (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti alaptermékből történő előállításakor valamennyi alkalmazott eljárást – különösen a szétválasztást, részekre osztást, vágást, szeletelést, kicsontozást, darálást, nyúzást, őrlést, tisztítást, darabolást, kifejtést, törést, hűtést, fagyasztást, mélyfagyasztást, kiolvasztást és a csomagolást – Magyarországon végeztek.

(4) A magyar származásra történő utalás a forgalomba hozott feldolgozott termék jelölésén, megjelenítésén vagy reklámozása során akkor tüntethető fel, ha

a) az előállításához használt feldolgozatlan termék összetevő eleget tesz a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek,
b) feldolgozásának minden lépése, amelynek eredményeképpen a végtermék létrejön, Magyarországon történt, és
c) az előállításához használt egyéb feldolgozott termék összetevői is megfelelnek az a)-c) pontban foglalt feltételeknek.

(5) Nem szükséges a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott követelmény betartása azon fűszerek, fűszernövények és ezek keverékei esetében, amelyek Magyarországon az előállítás megkezdéséig üzemi méretekben nem kerültek termesztésre, továbbá az étkezési só, az adalékanyagok, az enzimek, az aromák esetében, amelyek Magyarországon nem bányászhatók, továbbá amelyek Magyarországon szokásosan nem kerülnek előállításra.

3. §
(1) A forgalomba hozott feldolgozott termék jelölésén, megjelenítésén vagy reklámozása során a „hazai termék”, vagy bármilyen ezzel egyenértékű jelölés, amely a termék Magyarországon feldolgozott, de a meghatározott mértékig import eredetű összetevőt is tartalmazó állapotára utal, a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén használható.

(2) A „hazai termék”, vagy bármilyen ezzel egyenértékű jelölés a forgalomba hozott feldolgozott termék jelölésén, megjelenítésén vagy reklámozása során akkor tüntethető fel, ha

a) az előállításához használt feldolgozatlan termék összetevő több mint 50%-a megfelel a 2. § (3) bekezdésben foglalt feltételeknek,
b) a feldolgozás minden lépése, amelynek eredményeképpen a felhasználónak szánt végtermék létrejön, Magyarországon történt, és
c) az előállításhoz használt feldolgozott termék összetevő megfelel az a)-b) pontokban meghatározott követelményeknek.

4. §
(1) A forgalomba hozott feldolgozott termék jelölésén, megjelenítésén vagy reklámozása során a „hazai feldolgozású termék”, vagy bármilyen ezzel egyenértékű jelölés, amely a termék Magyarországon feldolgozott, de import eredetű összetevőt tartalmazó állapotára utal, akkor tüntethető fel, ha a feldolgozás minden, a termék összetételét vagy érzékszervi tulajdonságait meghatározó eljárás Magyarországon történt.

(2) A feldolgozott termék előállítása során nem tekinthető a termék összetételét vagy érzékszervi tulajdonságait meghatározó eljárásnak a válogatás, osztályozás, szétválasztás, csomagolás és jelölés."

A rendelettervezet teljes szövege az Élelmiszerklub Jogszabályok honlapján itt >> olvasható.

2012. január 2.

Élelmiszerklub Műhely - I. Foodapest előtt, Anuga után, 2012. január 25. szerda

MEGHÍVÓ
Az Élelmiszerklub Műhely keretében aktuális témánként és árucsoportonként elemezzük a magyar élelmiszer-gazdaság helyzetét, keressük a versenyképesség növelésének lehetőségeit és a fejlődési megoldásokat. A rendezvényeket kéthetente Budapesten tartjuk.

I. Foodapest előtt, Anuga után.
Szakmai kiállítások szép emlékei.
Mit kapunk ma a pénzünkért? 


Időpont: 2012. január 25. szerda

Program
12,30-13,00 - Regisztráció

13,00-13,10 – Az Élelmiszerklub Alapítvány bemutatkozik
Előadó: Pászti Balázs kurátor

13,10-13,50 – Kint voltak az Anugán. Élménybeszámolók
Előadók: kiállítók az Anugán 2011-ben
 • Balogh Zsuzsa, Marathon-Foods
 • Ziegler János, Ziegler
 • Dr. Losó József, Mirelite Mirsa
 • Sárközy Ildikó, Élelmiszerklub

13,50-14,00 – Hogyan készüljön fel a magyar élelmiszeripar az Anuga 2013 kiállításra? 
Előadó: Kakuk Márta, Anuga magyarországi képviselő

14,00-14,10 – Mit nyújt a SIAL a magyar élelmiszer-kiállítóknak 2012-ben?
Előadók: Győrki Ágnes, SIAL magyarországi képviselő és Hermann Zsuzsanna főszerkesztő, Trade Magazin - SIAL d'Or nemzetközi verseny magyarországi képviselője

14,10-14,20 – Kinek érdemes és hogyan kiállítania 2012-ben a Foodapesten?
Előadó: Faluközi Zsófia, Foodapest Kiállítási Igazgató

14,20-14,30 – Mi az AMC új kiállítási marketing koncepciója és az hogyan valósul meg 2012-ben? 
Előadó: Dr. Simon Péter, AMC Igazgató

14,30-15,00 – Frissítő szünet

15,00-16,30 – Interaktív műhelybeszélgetések
Témák:
 • Gondolatok, kérdések az előadókhoz
 • Ki állítson ki, hol, mit és hogyan 
 • Milyen marketing kell a sikerhez
 • Költség, megtérülés ár/érték
 • A kiállítók hogyan csinálják
 • A biztos recept közös megírása
Résztvevők:
 • Balogh Zsuzsa, Marathon-Foods
 • Faluközi Zsófia, Foodapest
 • Győrki Ágnes, SIAL
 • Juhász Miklós, Zsindelyes Pálinkafőzde
 • Kakuk Márta, Anuga
 • Dr. Losó József, Mirelite Mirsa
 • Dr. Simon Péter, AMC
 • Ziegler János, Ziegler
Moderátor: Pászti Balázs, Élelmiszerklub
A kérdéseket a helyszínen résztvevőktől és az online csatlakozóktól várjuk --- 
16,30-17,00 – Kötetlen beszélgetés és ingyenes tanácsadás az Élelmiszerklubbal

Időpont: 2012. január 25. szerda
Helyszín: Hotel Ibis Budapest Centrum, 1092 Budapest, IX. Ráday utca 6. (térkép)


Regisztrációs díj:
 • 7.500 Ft (AAM) / fő / alkalom (előre utalással) 
 • 10.000 Ft (AAM) / fő / alkalom (helyszínen fizetéssel) 
 • 4-alkalom-bérlettel: 6.000 Ft (AAM) / fő / alkalom, összesen 4*6.000 Ft = 24.000 Ft (AAM) / 4 alkalom (előre utalással) 

A következő Élelmiszerklub Műhely rendezvények:

II. Élelmiszerek jelölésének új szabályai.
Mit mond az új rendelet és hogyan kell alkalmazni? 

Időpont: 2012. február 8. szerda 

III. Mi is az a magyar élelmiszer?
Érdekek ütközései és szabályozások korlátai

Időpont: 2012. február 22. szerda  

IV. Kikényszerített innovációk
A NETA (népegészségügyi termékadó) és a piac hogyan befolyásolják az élelmiszerek termékfejlesztéseit?
Időpont: 2012. március 7. szerda  Azonnali RSS-értesítőre feliratkozás

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja be e-mail címét:

Kulcsszavak

1% (3) 16 (1) 2015 (34) 2016 (17) 2017 (12) 2018 (10) AKI (2) állítás (1) Almenland (1) Almo (1) AMA-Biosiegel (1) AMA-Gütesiegel (1) ásványvíz (1) Austria Gütezeichen (1) Ausztria (13) Bali Tibor (1) Baromfi Termék Tanács (1) Bartyik Tünde (1) Beck László (1) Bereczki Attila (1) beszámoló (31) BGF (1) Bial Tibor (1) bio (3) Bio Austria (1) blogbejegyzés (22) Bormarketing Műhely (1) BOS (1) CzechTrade (1) Csehország (3) csomagolás (1) Dánia (1) Dörnyei Otília (1) Dr. Becsky-Balku Orsolya (2) Dr. Dóczy Katalin (1) Dr. Fülöp Zsuzsanna (2) Dr. Kocsis Márton (1) Dr. Loncsár Krisztina (1) Éder Tamás (1) ÉFOSZ (1) élelmiszer (117) élelmiszeripar (2) Élelmiszerklub Alapítvány (80) Élelmiszerklub Délelőtt (26) előadás (61) Erasmus+ (67) értékesítés (15) EU (38) EU Fórum (6) EVS (1) felmérés (3) fenntarthatóság (5) fiatalok (29) fogyasztóvédelem (2) Földi Péter (1) Franciaország (2) gasztronómia (2) Genuss Region (1) Genussland (1) GfK (2) GKI (1) Gutes vom Bauernhof (1) GVH (3) gyakornok (2) Gyaraky Zoltán (3) gyártmánylap (1) gyümölcs (2) hagyomány (1) helyi (1) hírek (4) hogyan (1) Hogyan készítsük (1) Horvátország (1) hungarikum (1) húsvét (1) I. műhely (3) II. műhely (7) III. műhely (6) innováció (2) Intersnack (1) IV. műhely (6) IX. műhely (4) jelölés (7) jog (3) jogszabályok (13) Juhász Anikó (1) K+F Konzervkutató (1) kampány (1) Kaposvári Egyetem (2) képzés (4) kérdőív (1) kereskedelem (11) kézműves (3) kiállítás (3) kistermelő (22) kommunikáció (3) Kovács Krisztina (7) Köcse Ildikó (1) közétkeztetés (1) Kujáni Katalin (1) kutatások (3) Lengyelország (4) Lettország (1) Lukács László (1) Macedónia (1) magyar (18) Marcin Sowa (2) marha (1) márka (16) marketing (18) Medián (1) mezőgazdaság (9) MgSzH (1) Műhely (47) Nagy-Britannia (1) NÉBIH (8) Németország (1) NFH (3) nrc (1) olasz (1) Olaszlország (1) Olaszország (9) OTP (1) OVUM (1) ökológia (1) önkéntes (1) őstermelő (3) pályázat (32) paradicsom (1) Pászti Balázs (7) pazarlás (1) pénzügy (3) piackutatás (1) Polereczki Zsolt (1) Portugália (7) regionalitás (11) rendezvény (11) rendezvényszervezés (1) Rigler Zsolt (1) Románia (4) rövid ellátási lánc (3) sajt (3) Sárközy Ildikó (8) Serfőző Lili (1) sertés (1) Solti Csilla (1) Spanyolország (9) Steirisches Vulkanland (1) SUS (1) Svédország (3) Szabados Andrea (2) Szabó Gábor (1) Szegedyné Fricz Ágnes (9) Szente Viktória (1) Szerbia (6) Szlovákia (5) Szlovénia (2) Szöllősi Réka (1) találkozó (47) tanácsadás (1) tanulmányok (2) tápanyag (1) tápérték (2) Tej Terméktanács (1) Tesco (1) tojás (1) Tóth Ferenc (4) Törökország (9) tréning (14) útmutató (3) üzleti terv (1) V. műhely (8) vállalkozás (13) védjegy (12) versenyjog (1) versenyképesség (3) vezetés (5) VI. műhely (5) vidékfejlesztés (1) VII. műhely (3) VIII. műhely (4) Visegrádi (1) VM (10) zöldség (1)

Élelmiszerklub Blog Archívum