2015. október 7.

A Bio Austria márkavédjegy bemutatása, használatának feltételei tagoknak és partnereknek


A Bio Austria az osztrák biogazdálkodók hálózata. Európa legnagyobb biogazdálkodói szervezete. Az osztrák biogazdálkodást képviseli több mint 12.000 taggal, 340 partnervállalkozással és 100 munkatárssal országos szinten.

A Bio Austria egyesületként működik, melynek legfontosabb részét maguk a tagok képezik, akik egyúttal a tulajdonosok is: 12.500 osztrák biogazdálkodó. A Bio Austria a szövetségi szervezetből és 6 tartományi szervezetből épül fel. A legfontosabb testület a tartományi közgyűlés. 

A Bio Austria márkavédjegy használata

A Bio Austria márkavédjegyet kizárólag az elismert Bio Austria tagok vagy a Bio Austria együttműködő partnereinek bio élelmiszerei és takarmányai viselhetik, amennyiben megfelelnek a követelményeknek:
  • Minden mezőgazdasági alapanyag biogazdálkodásból származik. Ez alól kivételt képezhet néhány összetevő, amennyiben a mezőgazdasági összetevők maximum 5 súlyszázalékát teszi ki és szerepel a Betriebsmittelkatalog-ban. 
  • Csak a biotermeléshez engedélyezett adalék- és segédanyagokat lehet felhasználni. Ezek listája szintén megtalálható a Betriebsmittelkatalog-ban.
  • Az előállított élelmiszerek mezőgazdasági összetevőinek kétharmada Bio Austria üzemekből kell hogy származzon, a maradék egyharmad származhat más biogazdálkodó üzemekből.
  • Feldolgozott élelmiszerek esetében az összetevőknek, mint hús, gabona, tej, tojás, burgonya, kukorica és ezekből származtatott termékeknek 100%-ban Bio Austria üzemekből kell származniuk.
  • Egyösszetevős termékek (például tej, gabonafélék) csak Bio Austria üzemekből származhatnak. Márkajelzéssel és értékesítéssel kapcsolatos szabályozások a Bio Austria tagok számára
(részletek a szabályzatból)

1. Azonosíthatóság
Az állatok, az állati és növényi termékek azonosíthatósága a termelés, feldolgozás, szállítás és értékesítés minden szintjén megkövetelt.

2. A márkajelzés használata
A márkahasználat elnyerése egy, a Bio Austria egyesületébe történő írásos belépőnyilatkozat beadásával kezdődik, melyben az igénylő vállalja az előírások betartását. A Bio Austria márkajelzést csak az elismert bio élelmiszerek és takarmányok viselhetik.

3. Elérhetőség megadása
A termelő köteles a végső fogyasztókhoz eljutó csomagoláson feltüntetni a nevét és címét, így az élelmiszer eredete kétséget kizárólag megállapítható.

4. Csomagolás
A termelők és fogyasztók védelme érdekében a biogazdaságokból származó termékek az egyesület logójával ellátott csomagolásokban (ládák, zsákok, stb.) kerülnek értékesítésre. Ez a jelzés hivatott megelőzni a tisztességtelen versenyt, ugyanakkor lehetőséget biztosít a fogyasztóknak, hogy felismerjék az egyesületi tagok minőségi termékeit. Bio Austria csomagolóanyagot csak a tagok kaphatnak és kizárólag olyan termékek kerülhetnek bele, amelyek legalább 95 százalékban bio hozzávalókat tartalmaznak.

5. Udvartábla
Az elismert tagoknak rendelkezniük kell egy, az udvarban felállított udvartáblával, melyen egyértelműen felismerhető a márkajelzés.

6. Termékválaszték
A Bio Austria tag a következő bio termékeket értékesítheti a termelői boltjában saját vagy mások nevében:
- Bio Austria márkajelzés alatt: Bio Austria tagoktól vagy Bio Austria együttműködő partnerektől származó termékek
- Bio Austria márkajelzés nélkül (mert helyileg nem elérhető a Bio Austria minőség):
a, más, osztrák ellenőrzött biogazdaságból származó áru
b, külföldről származó áru, amennyiben a bio minőség tanúsítvánnyal igazolt
c, a olyan származtatott termékeket, melyek nem közvetlenül vagy nem csak bio termékekből származnak, úgy kell megjelölni, hogy az ne tévessze meg a fogyasztót – ez vonatkozik a honlapra, reklám- és bemutatóanyagokra, szállítóeszközökre, stb. is.

7. Hozzávásárolt termékek
A 6-os pontban felsoroltak a feldolgozási céllal történő bio termékek hozzávásárlására is érvényesek.

8. Feldolgozás, termékspecifikáció
A mezőgazdasági alapanyagok bio termékekké történő feldolgozását szabályzó előírások a következő fejezet 3.2 pontjában találhatóak.

9. Kereskedelmi tevékenységet folytató termelői boltok
Az Európai Unió erre vonatkozó rendelkezése alapján minden vállalkozás, amely terméket állít elő, feldolgoz, raktároz, harmadik országból importál vagy forgalomba hoz, a bio termék forgalomba hozatala előtt köteles :
- a tevékenységét azon tagállam illetékes hivatalában bejelenteni, ahol a tevékenységét folytatni szeretné,
- az ellenőrző eljárásoknak alávetni magát.

Az Egészségügyi Minisztérium által kiadott 2005.07.05-ös körrendelet alapján, azok a kiskereskedők, akik közvetlenül a termelőtől származó árut értékesítenek, felmentés kapnak ez alól. Azonban a termelési és előkészítési szakaszt is szabályozzák. Ha a termékeket az eladóhelytől különböző helyen tárolják vagy egy harmadik országból történik a behozatal, a vállalkozásra érvényesek lesznek az említett kötelezettségek.

Ha a Bio Austria tag termelői boltot üzemeltet, a fenti törvényi előírások alapján saját ellenőrzési szerződés szükséges. A Bio Austriával kötött együttműködési megállapodás alapján az ellenőrzési eredményeket a Bio Austria számára is továbbítani kell.

Irányelvek a Bio Austria együttműködő partnerei számára

"1. Előszó
A bio élelmiszerek feldolgozói folytatják a biogazdálkodók fáradtságos munkáját és válogatott eljárásaikkal biztosítják a Bio Austria minőséget. A legnagyobb odafigyeléssel történik a megfelelő alapanyagok, adalékanyagok, segédanyagok és csomagolás kiválasztása. Továbbá a feldolgozó a törvények és irányelvek betartásával aktívan hozzájárul a forrásmegőrzéshez és az üzemi szintű természetvédelem folyamatos fejlesztéséhez. A tisztító- és fertőtlenítőszerek használata helyett a vízzel, gőzzel és mechanikai úton történő tisztítás javallott.

2. Hatáskör
A szóban forgó irányelv minden élelmiszer feldolgozóra érvényes, melyek Bio Austria jelzéssel kívánják ellátni termékeiket. Az irányelv értelmében a feldolgozó saját felelősségére alapanyagokat, résztermékeket vagy biotermelésből származó hozzávalókból készült termékeket állít elő, készít elő, dolgoz fel vagy palackoz.

3. A termék elismertetése

3.1 Márkahasználat joga
A Bio Austria egyesületével megkötött írásbeli szerződés után nyerhető el a márkahasználat joga. A szerződésben a termelő kötelezi magát az irányelvek betartására.

3.2 Termékspecifikáció
A Bio Austria jelzést viselő terméknek a következő feltételeknek kell megfelelnie:
- Minden mezőgazdasági alapanyag 100%-ig biogazdaságból származik. Konvencionális gazdálkodásból származó hozzávalók (amik maximum az 5%-ot érheti el) és egyéb megengedett hozzávalók, adalék- és segédanyagok listája a 9-es pontban található.
- Az előállított élelmiszer mezőgazdaságból származó összetevőinek 2/3-a a Bio Austria üzemeiből származik, a fennmaradó 1/3 pedig más, biogazdálkodást folytató (belföldi, EU-állambeli vagy harmadik országbeli) üzemből. Ezen összetevők eredetét tanúsítvánnyal kell igazolni.
- az egyösszetevős termékek 100%-ban Bio Austria termékek.
- a feldolgozott élelmiszerek esetében az összetevők, mint hús, gabona, tej, tojás, burgonya, kukorica és ezekből származtatott termékek 100%-ban Bio Austria által elismert áruk.
- ha éghajlati vagy technikai okokból nem áll rendelkezésre megfelelő áru, akkor kivételes engedélyért lehet folyamodni a Bio Austria minőség management részlegéhez.
- Vadon gyűjtésből származó alapanyagok esetén a csomagoláson fel kell tüntetni ezt a tényt. A mezőgazdasági hozzávalók arányának meghatározásakor az előállítás időpontjában mért súlyt kell alapul venni, a hozzáadott víz, só és mikroorganizmus kultúrák nélkül.
- Külön szabályozások vonatkozhatnak biogazdálkodást folytató társulások termékeire a kistermelői struktúra megőrzését és a fair kereskedelmet elősegítendő.

3.3 Termékjelzés Bio Austria emblémával
Hogy egy egységes külsőt biztosítsunk a Bio Austria termékeknek, új csomagolástervben állapodtunk meg. A közvetlen értékesítők a mindenkori egyesületi tartományi szervezethez fordulhatnak, az együttműködő partnerek pedig az illetékes ügyintézőhöz.

3.4 Márkajelzés az áruszállításban
A Bio Austria termékek szállítási dokumentumain fel kell tüntetni a Bio Austria szöveget. Például: Bio Austria – búza  vagy  bio búza, Bio Austria.

4. Géntechnológia
Kizárólag génmanipulált termékektől mentes hozzávalók, adalék- és segédanyagok kerülnek felhasználásra.

5. Tárolás
Hogy a keveredést kizárják, a Bio Austria által elismert alapanyagokat egyértelmű jelzéssel és elkülönítéssel kell megkülönböztetni a többi alapanyagtól. A raktárhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy meggátoljuk az alapanyagok romlását, valamint ízének és illatának megváltozását. A legfontosabb feladat a kórokozók elleni küzdelemben a megelőző (például építészeti és higiéniai) intézkedések. Amennyiben tényleges intézkedés válik szükségessé, a mechanikai-fizikai eljárásokat kell előtérbe helyezni. Kémiai eljárás esetén csak a biogazdaságokban engedélyezett eszközöket lehet használni, ha az idevonatkozó osztrák előírások ezt lehetővé teszik.

6. Feldolgozás
A tárolás, szállítás, feldolgozás és címkézés folyamán biztosítani kell, hogy a konvencionális gazdálkodásból származó termékek nem keverednek a bio termékekkel. A feldolgozás mérték illetően a Bio Austria elnökségének joga van a jelentős mértékben feldolgozott termékektől indoklás nélkül megvonni a márkajelzés használatát.

7. Csomagolás
A csomagolás a lehető legkisebb technológia igénybevétellel történjen, hogy a minőség és frissesség megőrzése a legkevesebb környezeti ártalommal járjon együtt. Ezért a lehetőségekhez mérten újrahasznosított csomagolást kell alkalmazni. Az egyszerhasználatos italcsomagolás abban az esetben megengedett, ha használatát a csomagolóanyagok fennálló környezeti életciklusa alámászatja. PVC-t tartalmazó csomagolóanyagok használata tilos. Amennyiben a tudomány állása szerint egy csomagolóanyag ártalmatlansága megkérdőjeleződik, a Bio Austria megtilthatja a márkahasználatot.

8. Ellenőrzés
A Bio Austria irányelvei betartását egy, az egyesület által megbízott, államilag akkreditált vizsgálati hely vagy maga az egyesület végzi. Az élelmiszerjogi rendelkezések ellenőrzése is történhet e vizsgálati hely által.

8.1 Az ellenőrzés gyakorisága
Az ellenőrzésre évente legalább egyszer sor kerül.

8.2 Végrehajtás
A szövetségnek jogában áll a saját szervei vagy megbízott szervezetek és személyek által az üzemet bármikor ellenőrizni, írásos bizonylatokat és feljegyzéseket követelni, maradék vizsgálatot kezdeményezni vagy más, fontosnak tűnő intézkedést a termékminőség ellenőrzés érdekében eszközölni vagy minőség teszteket, maradékvizsgálatot megkövetelni. Az irányelvek megsértése esetén a vizsgálati költség az üzemet terheli. Az érzékeny információk körültekintő kezelését az ellenőrző szervezetnek biztosítani kell.

8.3 Szankciók
Az irányelvek megsértése esetén a Bio Austriának jogában áll szankciók kivetése. Ezek a megadott határidőn belüli hiánypótlásra felszólító figyelmeztetéstől a szerződés felbontásáig, a felmerülő kártérítés megfizetéséig és a döntés nyilvánosságra hozataláig terjedhet.

A Bio Austria az egyik a két legismertebb osztrák bio védjegy közül. Ismertségét és kedveltségét a mögötte álló egyesület többek között azzal is elősegíti, hogy tagjainak több féle logózott csomagolóanyagot bocsát rendelkezésre.
A Bio Austria védjegy élelmiszereken a kötelező EU-biologóval együtt kerül feltüntetésre. Néhány példát bemutatunk a csomagolásokon való megjelenésre is.

További információk a szervezetről és a védjegyről az alábbi honlapon találhatók:
www.bio-austria.at

A Bio Austria webshopban a termékek megtekinthetők és meg is rendelhetők: shop.bio-austria.at

A szabályzatok fordítását köszönjük az Élelmiszerklub Alapítvány önkéntesének, Gáll Nikolettának 

„A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések Irányító Hatóságának jóváhagyásával készült."

Nincsenek megjegyzések:

Azonnali RSS-értesítőre feliratkozás

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja be e-mail címét:

Kulcsszavak

1% (3) 16 (1) 2015 (34) 2016 (17) 2017 (12) 2018 (10) AKI (2) állítás (1) Almenland (1) Almo (1) AMA-Biosiegel (1) AMA-Gütesiegel (1) ásványvíz (1) Austria Gütezeichen (1) Ausztria (13) Bali Tibor (1) Baromfi Termék Tanács (1) Bartyik Tünde (1) Beck László (1) Bereczki Attila (1) beszámoló (31) BGF (1) Bial Tibor (1) bio (3) Bio Austria (1) blogbejegyzés (22) Bormarketing Műhely (1) BOS (1) CzechTrade (1) Csehország (3) csomagolás (1) Dánia (1) Dörnyei Otília (1) Dr. Becsky-Balku Orsolya (2) Dr. Dóczy Katalin (1) Dr. Fülöp Zsuzsanna (2) Dr. Kocsis Márton (1) Dr. Loncsár Krisztina (1) Éder Tamás (1) ÉFOSZ (1) élelmiszer (117) élelmiszeripar (2) Élelmiszerklub Alapítvány (80) Élelmiszerklub Délelőtt (26) előadás (61) Erasmus+ (67) értékesítés (15) EU (38) EU Fórum (6) EVS (1) felmérés (3) fenntarthatóság (5) fiatalok (29) fogyasztóvédelem (2) Földi Péter (1) Franciaország (2) gasztronómia (2) Genuss Region (1) Genussland (1) GfK (2) GKI (1) Gutes vom Bauernhof (1) GVH (3) gyakornok (2) Gyaraky Zoltán (3) gyártmánylap (1) gyümölcs (2) hagyomány (1) helyi (1) hírek (4) hogyan (1) Hogyan készítsük (1) Horvátország (1) hungarikum (1) húsvét (1) I. műhely (3) II. műhely (7) III. műhely (6) innováció (2) Intersnack (1) IV. műhely (6) IX. műhely (4) jelölés (7) jog (3) jogszabályok (13) Juhász Anikó (1) K+F Konzervkutató (1) kampány (1) Kaposvári Egyetem (2) képzés (4) kérdőív (1) kereskedelem (11) kézműves (3) kiállítás (3) kistermelő (22) kommunikáció (3) Kovács Krisztina (7) Köcse Ildikó (1) közétkeztetés (1) Kujáni Katalin (1) kutatások (3) Lengyelország (4) Lettország (1) Lukács László (1) Macedónia (1) magyar (18) Marcin Sowa (2) marha (1) márka (16) marketing (18) Medián (1) mezőgazdaság (9) MgSzH (1) Műhely (47) Nagy-Britannia (1) NÉBIH (8) Németország (1) NFH (3) nrc (1) olasz (1) Olaszlország (1) Olaszország (9) OTP (1) OVUM (1) ökológia (1) önkéntes (1) őstermelő (3) pályázat (32) paradicsom (1) Pászti Balázs (7) pazarlás (1) pénzügy (3) piackutatás (1) Polereczki Zsolt (1) Portugália (7) regionalitás (11) rendezvény (11) rendezvényszervezés (1) Rigler Zsolt (1) Románia (4) rövid ellátási lánc (3) sajt (3) Sárközy Ildikó (8) Serfőző Lili (1) sertés (1) Solti Csilla (1) Spanyolország (9) Steirisches Vulkanland (1) SUS (1) Svédország (3) Szabados Andrea (2) Szabó Gábor (1) Szegedyné Fricz Ágnes (9) Szente Viktória (1) Szerbia (6) Szlovákia (5) Szlovénia (2) Szöllősi Réka (1) találkozó (47) tanácsadás (1) tanulmányok (2) tápanyag (1) tápérték (2) Tej Terméktanács (1) Tesco (1) tojás (1) Tóth Ferenc (4) Törökország (9) tréning (14) útmutató (3) üzleti terv (1) V. műhely (8) vállalkozás (13) védjegy (12) versenyjog (1) versenyképesség (3) vezetés (5) VI. műhely (5) vidékfejlesztés (1) VII. műhely (3) VIII. műhely (4) Visegrádi (1) VM (10) zöldség (1)

Élelmiszerklub Blog Archívum