2015. október 7.

Az ausztriai Gutes vom Bauernhof védjegy bemutatása, használatának feltételeiA "Gutes vom Bauernhof" (Jót A Parasztudvarból) az osztrák kistermelők közvetlen értékesítését támogató minőségprogram. A piros-fehér-piros zászlós logót viselő „Gutes vom Bauernhof” irányelveit osztrák gazdálkodóknak dolgozták ki. Hogy a fogyasztói igényeknek megfeleljenek, az irányelvek kizárólag helyi termékekre vonatkoznak.

A „Gutes vom Bauernhof” az Osztrák Agrárkamara által bejegyzett ábrás és szóvédjegy, melyet a közvetlen értékesítés támogatására hoztak létre és ellenőrzött kistermelői üzemeknek ítélnek oda. A „Gutes vom Bauernhof” üzemei garantálják a nyersanyagok gondos előállítását és a kézműves különlegességek kézzel történő feldolgozását a jól bevált receptúrák és a hagyományos előállítási módok alapján. 

A márkahasználat feltételeinek teljesülését külső vizsgáló helyek ellenőrzik és értékelik. Ausztria szerte 1.570 közvetlen értékesítő mondhatja magát a „Gutes vom Bauernhof” márka viselőjének (2015. májusi adat). 


A „Gutes vom Bauernhof” irányelvei (részletek a szabályzatból)

1. Milyen célt szolgál a „Gutes vom Bauernhof”?
A „Gutes vom Bauernhof” azon fáradozik, hogy garanciát vállaló kistermelői értékesítést hozzon létre. Napjaink fogyasztóit érdekli az élelmiszerek eredete és visszakövethetősége, igazi termelői árucikkeket szeretnének vásárolni. A „Gutes vom Bauernhof” adja ehhez a biztonságot és teremti meg a bizalmi kapcsolatot.

1.1. Miért jó ez a fogyasztóknak?
 • eredetgarancia: a termék eredete és származása garantált
 • know-how garancia: a közvetlen értékesítő képzése és minősítése az előállítás, marketing és értékesítés területén
 • szolgáltatás garancia: a fogyasztói kívánságok figyelembe vétele
 • garancia a feldolgozás folyamatára: a kézműves különlegességek feldolgozása jól bevált receptúrák és hagyományos előállítási módok alapján történik.
 • minőséggarancia:
  - garantálja a kistermelői árucikkek kiváló minőségét
  - garantálja a az előállítás minőségét és nyomon követhetőségét
 • nagy választékot biztosít a magas színvonalú, közvetlen értékesítést alkalmazó gazdaságokból
 • könnyebb megkülönböztetést tesz lehetővé termelők és kereskedők között
1.2. Miért jó ez a termelőknek?
 • a fogyasztói bizalom erősödése
 • a profi üzemek képzési ajánlatot kapnak
 • professzionális promóció igénybe vétele
 • egyértelmű piaci pozicionálás a közös reklámeszközöknek köszönhetően
 • reklámanyagok, csomagolások, információs anyagok kedvező áron történő előállítása és beszerzése
 • projektekben és prezentációkon való részvétel
 • együttműködés gazdasági partnerekkel (például kereskedelem, vendéglátóipari egységek, naturpark projektek, értékesítési csatornák) Ez egyre gyakrabban feltételezi a részvételt a „Gutes vom Bauernhof” minőségprogramban.
 • a kínálat optimalizálása és ezáltal jobb értékesítési lehetőségek
 • professzionális fellépés a nyilvánosság előtt a minőségprogramnak köszönhetően
 • segítségnyújtás a jogi előírások teljesítéséhez
 • jó kapcsolat a hatóságokkal az intenzív odafigyelésnek és képzésnek hála
 • az üzem felvétele a közös honlapra
1.3. Miért jó ez a nyilvánosságnak? (Média, hivatalok, gazdasági partnerek, stb.)
 • kiemelkedő minőséget képviselő, reprezentatív, közvetlen értékesítést alkalmazó üzemek
 • cég- és termékinformációk érhetőek el a termelőkről a honlapon 
 • a jogi előírások gyorsabb és hatékonyabb teljesítése
 • a kistermelői értékesítés egyértelmű pozicionálása
 • kedvezőbb feltételek a közösségi projektekben való részvételnél – köszönhetően a magas színvonalnak
1.4. Hogyan működik a „Gutes vom Bauernhof”?
A „Gutes vom Bauernhof” esetében a mezőgazdasági üzemeket egyenként értékelik és tüntetik ki a márkajelzéssel. Az üzemértékelés törvényi rendelkezések figyelembe vételével történik, melynek során 6 kritérium alapján pontozzák az üzemet. Minden kritériumnál külön-külön, illetve az összpontszámnál is el kell érni egy minimum ponthatárt.

Az üzemértékelés kritériumai:
- saját nyersanyag
- képzettség és végzettség
- marketing és értékesítés
- az előállítás minősége

A feldolgozás kritériumai:
- saját feldolgozás
- termékminőség

Az üzemértékelés az általános feltételekre vonatkozóan minden esetben megtörténik. A feldolgozást érintő értékelést csak abban az esetben végzik el, ha feldolgozott termék kerül előállításra az üzemben.

1.5. Ki áll a „Gutes vom Bauernhof” mögött?
A „Gutes vom Bauernhof” koncepcióját az Osztrák Agrárkamara közvetlen értékesítéssel foglalkozó munkatársai találták ki,  és Burgenland, Karintia, Felső-Ausztria, Stájerország, Voralberg (2015 őszétől a Ländle Bur-ral* együtt) és Bécs tartományok fogadták el. Az államszövetségi szinten megállapított standardok túlteljesítése természetesen megengedett, azok alulteljesítése azonban elfogadhatatlan.

* Ländle Bur: egy Voralberg tartományban működő egyesület, amely szintén a kistermelők közvetlen értékesítését támogatja. www.laendle.at/bur  (a ford.)

2. A közvetlen értékesítés stratégiai irányvonala
A stratégiaalkotás folyamata során az erősségek és gyengeségek kerültek górcső alá, melyek végül irányelvekben kristályosodtak ki. Ezeket a „Gutes vom Bauernhof” márka testesíti meg.
Egyre inkább felkapottá váltak a közvetlenül a termelőtől származó termékek és ezzel együtt nőtt meg azon kistermelők száma, akik magas színvonalú kézművestermékeket állítanak elő. Ugyanakkor a friss termékek piaci részesedése csökken. Egy, a közvetlen értékesítést célzó, 2020-ig terjedő stratégia minőségi és mennyiségi növekedést hozhat mind az üzemek számában, mind a gazdasági erő mértékében. A stratégia alappillérét a párbeszéd képezi, amelyben minden tartomány részt vesz.

2.1. Erősségek, melyeket 2020-ra fő kompetenciákká fejlesztünk
Minőség és élmény a két célkitűzés 2020-ig. Minden, a termelővel létrejött kapcsolat – függetlenül az értékesítési csatornától – élményt kell hogy nyújtson. A „Gutes vom Bauernhof” feladata, hogy biztosítsa a fogyasztót, hogy a megvásárolt termék kiváló minőségű és előállítása nyomon követhető.

2.2. Irányelvek
Gazdasági eredményesség összetevői:
 • saját szervezetek - Vezetők, alkalmazottak (kritériumok teljesítése, példamutatás) - Teljes azonosíthatóság
 • fogyasztók és vásárlók – preferenciákat növelni, hajlandóság magasabb ár kifizetésére (+11%) - Tudatosság
 • választott élelmiszer forgalmazó – például a Genuss Region Österreich-kal együtt bemutatkozni – Kereskedelem mint kapcsolódási pont
 • közvetlen értékesítők/termelők – professzionizmus minden irányba, minőségjegyek elnyerése, tökéletesen működő üzemek – Profizmus a gazdaságban
 • gasztronómia / borkóstoló – Élvezetek házon kívül
 • média – érzelmi és informatív adatközlés – A véleményvezérek határozzák meg a a közösségi véleményt
3. A jelentkezéstől az elismerésig

3.1. Felelősségi körök

Szakbizottság
A szakbizottság felel az irányelvek és szankciókatalógus kidolgozásáért és változtatásáért, a szakmai értelmezésért, az adatrögzítés és -feldolgozás struktúrájáért és a márka továbbfejlesztéséért. A bizottság szükség esetén, de legalább évente egyszer ül össze.
A bizottság az Osztrák és Tartományi Agrárkamara közvetlen értékesítésért felelős tanácsadóiból és az Agrar.Projekt.Verein munkatársaiból áll. A bizottság döntéseit többségi szavazat alapján hozzák meg.

Tanács
Az Osztrák Agrárkamar döntéshozó szervként egy tanácsot hozott létre, melynek feladatai közé tartozik az irányelvek és a szankciókatalógus jóváhagyása, valamint  a „Gutes vom Bauerhof” - rendszer értékelése. A tanács egy Agrar.Projekt.Verein tagból, az Osztrák Agrárkamar egyik jogászából és legalább három másik személyből áll, akik a közvetlen értékesítés, a fogyasztóvédelem és minőség management (például AMA)  területét képviselik. A tanács szintén szükség esetén, de legalább évente egyszer összeül.

A szakbizottság és a tanács ülései az Osztrák Agrágkamar meghívására és elnökletével zajlanak. A tanács döntéseihez egybehangzó szavazat szükséges.

Kiállító intézmények
A Tartományi Agrárkamara tartományonként nevez meg egy hivatalt, amely felelős a jelentkezésért, a elsődleges értékelésért/ tanácsadásért, egy külső vizsgáló hely által végzett első, majd szúrópróbaszerű vizsgálat megszervezéséért, szerződéskötésért, a garancianyilatkozat kiállításáért, a márka adományozásáért, adatbevitelért, a „Gutes vom Bauernhof” termelők továbbképzéséért és támogatásáért.

Agrar.Projekt.Verein
Az Osztrák Agrárkamar az Agrar.Projekt.Verein -t kérte fel a rendszerkezelésre, a szankciók kivetésére és végrehajtására, a rendszer kockázatfelügyeletére, és a „Gutes vom Bauernhof” weboldal és adatbázis működtetésére.

3.2. Lebonyolítás
 • az irányelvek megküldése az érdeklődő üzemek részére
 • az üzem előzetes értékelése egy tanácsadó segítségével, az irányelvek alapján
 • sikeres előzetes értékelés esetén az üzem adatainak továbbítása a külső vizsgáló szerv felé
 • a külső vizsgáló szerv által végzett felülvizsgálat, amely az irányelvek teljesülését ellenőrzi.
 • a külső vizsgáló hely kiállítja a vizsgálati jelentést
 • sikeres vizsgálat esetén következik az üzem elismerése mint „Gutes vom Bauernhof”-üzem a licencszerződés megkötésével az Osztrák Agrárkamara és a közvetlen eladó között, valamint a garancianyilatkozat aláírásával, mellyel az üzem vállalja, hogy betartja  az irányelveket.
 • a márkahasználat engedélyezése az üzem és termékei részére
 • kétévente az értékelő lapok aktualizálása és átadása az Agrar.Projekt.Verein számára
 • évente 10% szúrópróbaszerűen végzett ellenőrzés külsős cég által
3.3. Költségek
Az első eljárás és az azzal összefüggő szolgáltatások, valamint az adatok folyamatos aktualizálásának költségeit tartományi szinten szabályozzák.

3.4. Alkalmazási terület
Az irányelvek kizárólag élelmiszerek közvetlen eladásához használhatóak. Minden üzemet külön-külön vizsgálnak. A „Gutes vom Bauernhof” márkát más háztáji tevékenységhez nem lehet felhasználni. Az irányelvek azokra a közvetlen eladókra is vonatkoznak, akik adójogilag ipari üzem besorolást kaptak.

4. A „Gutes vom Bauernhof”márka használata

4.1. A márka tulajdonosa
A „Gutes vom Bauernhof” az Osztrák Agrárkamara bejegyzett ábrás- és szóvédjegye.

4.2. Licencszerződés
A licencszerződés az Osztrák Agrárkamara és a közvetlen értékesítő között jön létre és feltétele a márkahasználatnak.

4.3. Díjazással járó előnyök és kötelességek
Az egységes, semmivel össze nem téveszthető megjelenés is hozzájárul a márka töretlen sikeréhez. A „Gutes vom Bauernhof” esetében a következőket kell figyelembe venni:
 • a „Gutes vom Bauernhof” jelzést fel kell tüntetni a gazdaság piaci standján, együtt a üzem logójával, illetve a „Gutes vom Bauernhof” termékeken is.
 • a gazdaság területén működő üzletekben, családi borozókban és italkimérőkben a „Gutes vom Bauernhof” termékeket egyértelműen el kell különíteni a többi terméktől.
 • a „Gutes vom Bauernhof” jelzést más márkajelzéssekkel, logókkal együtt és azokat kiegészítve is lehet használni.
 • a márkahasználat joga nem átruházható. Tehát a licenciavevő nem jogosult allincencia kiállítására.
 • a „Gutes vom Bauernhof” gyakorlati felhasználása, a Corporate Design Manual alapján történik.
 • számos reklámanyaghoz való hozzáférés, mely kizárólag a „Gutes vom Bauernhof” számára készül.
 • a márka ismertségét elősegítendő, a „Gutes vom Bauernhof” üzemeitől elvárják, hogy a saját készítésű reklámanyagokon (plakátok, honlapok, prospektusok) is feltüntessék a „Gutes vom Bauernhof” emblémát.
 • saját honlap esetében fel kell tüntetni az emblémát, valamint a „Gutes vom Bauernhof”-ra mutató közvetlen linket is. Ugyanígy fordítva, a „Gutes vom Bauernhof” oldalán is megtalálható az üzem saját honlapjára mutató link.
4.4. Garancianyilatkozat
A garancianyilatkozat ismerteti a fogyasztóval, hogy a termelő, mint a „Gutes vom Bauernhof” minőségprogramjában résztvevő, elismert közvetlen értékesítő jogosult a „Gutes vom Bauernhof” jelzés használatára. Ezzel párhuzamosan az üzem kötelezi magát a fogyasztókkal, a piaci tulajdonossal (Osztrák Agrárkamara) és a kiállító intézménnyel (Tartományi Agrárkamara) szemben a hat kritérium betartására.

4.5. Szankciók
Csekély mértékű eltéréseknél a helyzetnek megfelelő intézkedéseket foganatosítanak, míg nagyobb hiányosságok esetén az Agrar. Projek.Verein az irányelvek megsértésének mértékétől, fajtájától és tartamától függően szankciókat vet ki. Komoly szerződésszegéskor visszavonják a márkahasználati jogot és a garancianyilatkozatot, valamint kötelezik az üzemet az esetleges kártérítési igények teljesítésére.

5. Fogalommagyarázat
* Közvetlen értékesítés
Egy gazdálkodó közvetlen értékesítőnek számít, ha a termékét saját néven, saját felelősségre, saját számla ellenében legalább részben közvetlenül értékesíti a végső felhasználók, a vendéglátóipari egységek és kis-és nagykereskedők részére.

* Bejegyeztetés (hatósági nyilvántartásba vétel)
Mindenkit, aki élelmiszerekkel foglalkozik, hatósági nyilvántartásba kell venni. Ez azt jelenti, hogy mint élelmiszeripari vállalkozóként kell bejegyeztetni.
Minden gazdálkodó egyben élelmiszeripari vállalkozó is és a LFBIS-száma alapján automatikusan bejegyzésre kerül.
Egy üzem élelmiszeripari vállalkozásként történő bejegyzése akkor lehetséges, ha az üzem:
- évente kevesebb, mint 10.000 darab szárnyast vagy 5000 darab nyulat vág le és ezeket közvetlenül a végső fogyasztóknak vagy a helyi kiskereskedőknek értékesíti.
- a szárnyasokat és nyulakat a helyi létesítmények (vágóhidak)  igénybevételével vágja le ( bizonyos előírások betartása mellett)
- a húst és húskészítményeket Ausztriában értékesíti a végső fogyasztóknak, a vendéglátóipari egységeknek és kiskereskedőknek feltéve, hogy az állatok leölése nem a saját üzemben történik
- a tejet és tejkészítményeket  Ausztriában értékesíti a végfogyasztóknak, a vendéglátóipari egységeknek és kiskereskedőknek
- saját, szétválogatott tojásokat kínál eladásra és kevesebb, mint 2000 tojótyúkja van.

* Engedélykötelesség
Azokra az élelmiszeripari vállalkozásokra, melyek állati eredetű élelmiszert állítanak elő, engedélykötelezettség vonatkozik.
Ez azokat az üzemeket érinti, amelyek:
- szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló és tenyésztett vad leölését helyben végzik.
- évente több mint 10.000 darab szárnyast és 5.000 darabnál több nyulat vágnak le.
- nem saját nevelésből származó szárnyast és nyulat ölnek le és értékesítenek.
- a húst és az előállított húskészítményeket külföldön vagy nagykereskedelmi szinten értékesítik.
- pasztörizált tejet vagy nem fermentált tejkészítményeket állítanak elő nyers tejből.
- tejkészítményeket állítanak elő és külföldre vagy nagykereskedőknek szállítanak
- fagylaltot készítenek nyers tejből
- a feldolgozáshoz tejet vásárolnak
- olyan tojáscsomagolót működtetnek, ahol több mint 2.000 darab tojótyúk van, vagy tojást vásárolnak fel, vagy a súly és méret alapján válogatott tojásokat a nagykereskedőknek vagy külföldre szállítják.

* Az engedélyezés követelményei
- engedélyigénylés a járási elöljáróság engedélyezésről szóló rendelete alapján
- helyszíni ellenőrzés az illetékes élelmiszer- és állategészségügyi felügyelet által
- hatósági végzés elkészítése és az engedélyszám kiadása
- a tevékenység felvétele

6. Törvényi követelmények
A törvényi követelmények teljesítése az üzemértékelés alapfeltétele. Egy közvetlen értékesítést alkalmazó gazdálkodás egy személyben testesíti meg a gazdálkodót, a élelmiszeripari vállalkozót és ennek megfelelően egy sor törvényi előírásnak kell megfelelni.
Ezek közül a legfontosabbak:
* az őstermelésben:
- cross compliance (kölcsönös megfeleltetés)
- állatvédelem
* élelmiszerrel való bánás és élelmiszer-feldolgozás területén:
- Ipartörvény
- higiéniai és élelmiszer jogszabályok
* az értékesítésben:
- élelmiszer-címkézés

6.1. Néhány fontos törvényi előírás
* Állatok, takarmányok, vetőmagok és növények pótlását célzó beszerzések áttekinthetősége
* Az állatgyógyászati készítmények használatának dokumentálása
* A gyógyszerek szabályos raktározása

A Gutes vom Bauernhof országosan bevezetett, jól ismert, a kistermelők és a fogyasztók által kedvelt védjegy. A logója az élelmiszereken a bio termékek esetében más védjegyekkel együtt jelenik meg. Néhány példát mutatunk be csomagolásokon való megjelenésre.

További információk a szervezetről és a védjegyről az alábbi honlapon találhatók: www.gutesvombauernhof.at

A szabályzatok fordítását köszönjük az Élelmiszerklub Alapítvány önkéntesének, Gáll Nikolettának 

„A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések Irányító Hatóságának jóváhagyásával készült."

Nincsenek megjegyzések:

Azonnali RSS-értesítőre feliratkozás

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja be e-mail címét:

Kulcsszavak

1% (3) 16 (1) 2015 (34) 2016 (17) 2017 (12) 2018 (10) AKI (2) állítás (1) Almenland (1) Almo (1) AMA-Biosiegel (1) AMA-Gütesiegel (1) ásványvíz (1) Austria Gütezeichen (1) Ausztria (13) Bali Tibor (1) Baromfi Termék Tanács (1) Bartyik Tünde (1) Beck László (1) Bereczki Attila (1) beszámoló (31) BGF (1) Bial Tibor (1) bio (3) Bio Austria (1) blogbejegyzés (22) Bormarketing Műhely (1) BOS (1) CzechTrade (1) Csehország (3) csomagolás (1) Dánia (1) Dörnyei Otília (1) Dr. Becsky-Balku Orsolya (2) Dr. Dóczy Katalin (1) Dr. Fülöp Zsuzsanna (2) Dr. Kocsis Márton (1) Dr. Loncsár Krisztina (1) Éder Tamás (1) ÉFOSZ (1) élelmiszer (117) élelmiszeripar (2) Élelmiszerklub Alapítvány (80) Élelmiszerklub Délelőtt (26) előadás (61) Erasmus+ (67) értékesítés (15) EU (38) EU Fórum (6) EVS (1) felmérés (3) fenntarthatóság (5) fiatalok (29) fogyasztóvédelem (2) Földi Péter (1) Franciaország (2) gasztronómia (2) Genuss Region (1) Genussland (1) GfK (2) GKI (1) Gutes vom Bauernhof (1) GVH (3) gyakornok (2) Gyaraky Zoltán (3) gyártmánylap (1) gyümölcs (2) hagyomány (1) helyi (1) hírek (4) hogyan (1) Hogyan készítsük (1) Horvátország (1) hungarikum (1) húsvét (1) I. műhely (3) II. műhely (7) III. műhely (6) innováció (2) Intersnack (1) IV. műhely (6) IX. műhely (4) jelölés (7) jog (3) jogszabályok (13) Juhász Anikó (1) K+F Konzervkutató (1) kampány (1) Kaposvári Egyetem (2) képzés (4) kérdőív (1) kereskedelem (11) kézműves (3) kiállítás (3) kistermelő (22) kommunikáció (3) Kovács Krisztina (7) Köcse Ildikó (1) közétkeztetés (1) Kujáni Katalin (1) kutatások (3) Lengyelország (4) Lettország (1) Lukács László (1) Macedónia (1) magyar (18) Marcin Sowa (2) marha (1) márka (16) marketing (18) Medián (1) mezőgazdaság (9) MgSzH (1) Műhely (47) Nagy-Britannia (1) NÉBIH (8) Németország (1) NFH (3) nrc (1) olasz (1) Olaszlország (1) Olaszország (9) OTP (1) OVUM (1) ökológia (1) önkéntes (1) őstermelő (3) pályázat (32) paradicsom (1) Pászti Balázs (7) pazarlás (1) pénzügy (3) piackutatás (1) Polereczki Zsolt (1) Portugália (7) regionalitás (11) rendezvény (11) rendezvényszervezés (1) Rigler Zsolt (1) Románia (4) rövid ellátási lánc (3) sajt (3) Sárközy Ildikó (8) Serfőző Lili (1) sertés (1) Solti Csilla (1) Spanyolország (9) Steirisches Vulkanland (1) SUS (1) Svédország (3) Szabados Andrea (2) Szabó Gábor (1) Szegedyné Fricz Ágnes (9) Szente Viktória (1) Szerbia (6) Szlovákia (5) Szlovénia (2) Szöllősi Réka (1) találkozó (47) tanácsadás (1) tanulmányok (2) tápanyag (1) tápérték (2) Tej Terméktanács (1) Tesco (1) tojás (1) Tóth Ferenc (4) Törökország (9) tréning (14) útmutató (3) üzleti terv (1) V. műhely (8) vállalkozás (13) védjegy (12) versenyjog (1) versenyképesség (3) vezetés (5) VI. műhely (5) vidékfejlesztés (1) VII. műhely (3) VIII. műhely (4) Visegrádi (1) VM (10) zöldség (1)

Élelmiszerklub Blog Archívum