Ausztria (Védjegyek)

Hogyan működnek a regionális és helyi közösségi élelmiszer védjegyek Ausztriában? Nyár végi szakmai tanulmányút és képes beszámolók, 2015. augusztus-szeptember 

A helyi élelmiszerekre és a rövid ellátási láncra nagyobb hangsúly kerül az Európai Unióban a vidékfejlesztési politika jelenlegi programidőszakában (2014-2020). 
A közösségi védjegyek fontos eszközei a helyi élelmiszerek ismertté válásának, irántuk a fogyasztói bizalom kialakításának és fejlesztésének, a kistermelők értékesítési lehetőségeinek bővítésének és árbevételük növelésének.

A 2014. és 2015. évben megtartott kistermelői szemináriumokon tapasztaltuk, hogy Magyarországon a kistérségi védjegyek nagy számban elindultak. Azonban hiányoznak mögöttük azok a rendszerek, amelyek biztosítanák a fent leírt előnyök megvalósulását. Az osztrák jó példák megismerésével és széleskörű megosztásával a már működő és a jövőben elinduló magyar közösségi védjegyek tulajdonosainak és alkalmazóinak sikeres munkáit szeretnénk elősegíteni. 

Az osztrák szakmai tanulmányúton az alábbi kérdésekre kerestük a válaszokat:
 • Milyen közösségi élelmiszer védjegyek működnek?
 • Kik a rendszerek gazdái?
 • Mióta működnek, kik és hol használják?
 • Melyek a használati feltételek?
 • Milyen garanciákat adnak a fogyasztóknak?
 • Milyen támogatásokat nyújtanak a résztvevőknek?
 • Hogyan biztosítják az ellenőrzéseket?
Az alábbiakban bemutatjuk az osztrák élelmiszereken leggyakrabban használt védjegyeket.

A Gutes vom Bauernhof az osztrák kistermelők közvetlen értékesítését támogató minőségprogramja. A piros-fehér-piros zászlós logót viselő „Gutes vom Bauernhof” irányelveit osztrák gazdálkodóknak dolgozták ki. Hogy a fogyasztói igényeknek megfeleljenek, az irányelvek kizárólag helyi termékekre vonatkoznak.

A „Gutes vom Bauernhof” az Osztrák Agrárkamara által bejegyzett ábrás és szóvédjegy, melyet a közvetlen értékesítés támogatására hoztak létre és ellenőrzött kistermelői üzemeknek ítélnek oda. A „Gutes vom Bauernhof” üzemei garantálják a nyersanyagok gondos előállítását és a kézműves különlegességek kézzel történő feldolgozását a jól bevált receptúrák és a hagyományos előállítási módok alapján.

A márkahasználat feltételeinek teljesülését külső vizsgáló helyek ellenőrzik és értékelik. Ausztria szerte 1570 közvetlen értékesítő mondhatja magát a „Gutes vom Bauernhof” márka viselőjének.
További információk ITT


A Bio Austria az osztrák biogazdálkodók hálózata. Európa legnagyobb biogazdálkodói szervezete. Az osztrák biogazdálkodást képviseli több mint 12.000 taggal, 340 partnervállalkozással és 100 munkatárssal országos szinten.

A Bio Austria egyesületként működik, melynek legfontosabb részét maguk a tagok képezik, akik egyúttal a tulajdonosok is: 12.500 osztrák biogazdálkodó. A Bio Austria a szövetségi szervezetből és 6 tartományi szervezetből épül fel. A legfontosabb testület a tartományi közgyűlés. 

A Bio Austria márkavédjegyet kizárólag az elismert Bio Austria tagok vagy a Bio Austria együttműködő partnereinek bio élelmiszerei és takarmányai viselhetik, amennyiben megfelelnek a követelményeknek.
További információk ITT


Az Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH (a továbbiakban „AMA-Marketing”) az EU bio rendeletre és az Osztrák Élelmiszerkönyvre alapozva hozott létre egy minőségbiztosítási rendszert, ami az AMA-Biosiegel nevet viseli. A szigorú előírásokon felül további feltételeknek kell a termelőknek megfelelniük, hogy elnyerhessék az AMA-minőségjegyet. A konkrét minőségbiztosítási intézkedések középpontjában a bio élelmiszerek természetessége és a magas higiéniai- és minőségi szint áll.

Az AMA-Biosiegel irányelve a következő célokat szolgálja:
 • A bio élelmiszerek minőségének és biztonságának folyamatos fejlesztése, melynek alapjául a jogi előírások szolgálnak.
 • Az AMA-minőség kompromisszum mentes biztosítása az ellenőrző szervek folyamatos  termékellenőrzése által.
 • Optimális áttekinthetőség az alapanyag-előállítás és -beszerzés folyamán. 
 • A fogyasztók bizalmának további erősítése az AMA-biojegy irányába, a hatékony és  független ellenőrző rendszerek által.
Az AMA-Biosiegel irányelvet szakértők segítségével az AMA-Marketing dolgozta ki és a Szövetségi Mezőgazdasági, Erdészeti, Környezet és Vízgazdálkodási Minisztérium hagyta jóvá.
Az EU diszkrimináció ellenes irányelvének megfelelően az AMA-Biosiegel Program minden érdeklődő számára – minden gazdasági szinten - elérhető, amennyiben teljesítik a feltételeket.
További információk ITT


AMA Gütesiegel. A vásárlási iránymutató

A minőség már az élelmiszerek esetében is nagy szerepet játszik. Legtöbbször szabad szemmel ez nem érzékelhető, annál inkább a kivételes íz által. Az ausztriai AMA-Gütesiegel minőségjegy független ellenőrzéseket garantál és képviseli az olyan hagyományos módon előállított élelmiszereket, amelyek megfelelnek a kimagasló minőségi követelményeknek és eredetük visszakövethető.

Az AMA-Marketing a következő területeken kínál irányelveket:
Gazdaságoknak: marha és borjú - tejtehén - sertés - juh és kecske - hízott szárnyas - tojó tyúk -gyümölcs, zöldség és étkezési burgonya - friss felvágott
Licensz átvevőknek: Friss húsáru - Hústermékek -Tej-és tejtermékek - Feldolgozott termékek - Friss tojás - Szárnyashús - Gyümölcs, zöldség és étkezési burgonya
További információk ITTBOS - A marhahúsra vonatkozó azonosító és nyilvántartó rendszer

A marhahúsra vonatkozó azonosító és nyilvántartó rendszer lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy hosszú utánajárás nélkül tisztában legyenek a termékek útjáról. Az Agrarmarkt Austria Marketing GmbH által kidolgozott egységes rendszer előírja a termékmozgás hiánytalan dokumentációját.

Minden piaci résztvevő, aki további információkat szeretne megadni a marha- vagy borjúhúsról, csak egy engedélyezett rendszeren keresztül teheti ezt meg – ez a rendszer garantálja a fogyasztóknak az ellenőzött eredetet.
A „BOS” az engedélyezett címkeadatokkal lehetőséget biztosít minden résztvevő termelőnek, hogy közelebbi adatokat adhasson meg az állatok, illetve a hús tulajdonságairól és eredetéről. Így már az első pillanatban minden szükséges információ a fogyasztók rendelkezésére áll, hogy aggodalom nélkül élvezhessék a marhahúst.
További információk ITT


SUS – A sertéshúsra vonatkozó azonosító és nyilvántartó rendszer

A sertéshúsra vonatkozó azonosító és nyilvántartó rendszer lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy utánajárás nélkül tisztában legyenek a termékek útjáról. Az Agrarmarkt Austria Marketing GmbH által kidolgozott egységes rendszer előírja a termékmozgás hiánytalan dokumentációját.

Minden piaci résztvevő, aki további információkat szeretne megadni a sertéshúsról, csak egy engedélyezett rendszeren keresztül teheti ezt meg – ez a rendszer garantálja a fogyasztóknak az ellenőrzött eredetet.
A „SUS” az engedélyezett címkeadatokkal lehetőséget biztosít minden résztvevő termelőnek, hogy közelebbi adatokat adhasson meg az állatok illetve a hús tulajdonságairól és eredetéről. Így már az első pillanatban minden szükséges információ a fogyasztók rendelkezésére áll, hogy aggodalom nélkül élvezhessék a sertéshúst.
További információk ITTOVUM – Friss tojásokra vonatkozó azonosító és nyilvántartó rendszer 

Az AMA-Marketing azzal a céllal hozta létre az OVUM azonosító és nyilvántartó rendszert, hogy a fogyasztók egyértelmű és hiteles információhoz jussanak a friss tojás jellemzőit illetően. Így minden fontos adat, mint az eredet, minőség és termelési mód biztosításra kerül és nyomon követhető.

Az „OVUM” elérhető minden fajta tartási formából, termelési módból és minden féle eredetű friss tojásnak. Az „OVUM” nem ír elő saját követelményeket a termékminőséget illetően, kivéve a negyedévente történő szalmonella vizsgálatot a rendszerben szereplő tojótyúk tartó üzemek és csomagolóüzemek számára.


A Genuss Region Österreich a  Szövetségi Mezőgazdasági, Erdészeti, Környezet- és Vízgazdálkodási Minisztérium és az Agrarmarkt Austria Marketing Kft. védett márkája, melynek feladata, hogy felhívja a figyelmet a regionális mezőgazdasági termékekre és specialitásokra. A középpontban a turisták és fogyasztók tájékoztatása áll az egyes régiók különleges kulináris ajánlatairól. 

Az élelmiszer összekapcsolása a származási helyével és a termelés módjával, a kultúrtáj és az élelmiszer-előállítás közötti összefüggést hivatott erősíteni. Ausztria erőssége a mással össze nem téveszthető kultúrtájaiban és az ott előállított kulináris különlegességekben rejlik. A helyi élelmiszerek nem csak élvezetet jelentenek, hanem identitást és hovatartozást is közvetítenek.

A régió és a termék egy egyedülálló márkává olvad össze, így járulva hozzá az értékteremtés elősegítéséhez és a vidéki térségek erősödéséhez. A vendégek számára láthatóvá kell tenni, milyen nagy teljesítményt nyújtanak a gazdálkodók, feldolgozó üzemek, a turisztikai és vendéglátó helyek.
További információk ITT


Az Austria Gütezeichen (Ausztria Minőségjegy) egy általános védjegy, ami - köszönhetően a folyamatos minőségellenőrzésnek - egyben garanciaként is szolgál az osztrák minőségre. 

Élelmiszerek esetében olyan termékeknek ítélik oda, melyek előállítása és feldolgozása Ausztriában történik, valamint az értékes, mezőgazdasági nyersanyagok teljes mértékben Ausztriából származnak. 

Az olyan feldolgozott élelmiszerek esetében, melyek nem teljesen osztrák alapanyagokból készülnek, általában egyharmados tűréshatár a megengedett.
További információk ITTMindenkinek, ami jár – az ALMO-nak a legjobbat
Az almenlandi alpesi szarvasmarhák nyerték el elsőként egy védett, az egész régió által támogatott márkanév használatát. 
Nem utolsó sorban emiatt, a felmérések szerint az ALMO a legkedveltebb marhahús Ausztriában. 
Az ALMO a régió vezető terméke és felelős a gondozott Alm-vidékért. A régió számos gazdálkodójának biztosít megélhetést és a régió vendéglátásának egyik legfőbb cégére lett.
További információk ITTStájerországi Vulkanland-ot (vulkanikus tájegységet) 33 település a dél-stájeroszági (Steiermark), fölöstömi (Fürstenfeld), weizi és leibnitzi régiókból alkotja, amely az egyedülálló összefogásról vált híressé: az itt élők saját erőből biztosítják a jövőbeni fenntarthatóságot, figyelembe véve az emberi, környezeti és gazdasági tényezőket. 

Már a jelenben olyan lépéseket és intézkedéseket foganatosítanak, amelyek a különleges terület értékének és méltóságának felelősségtudatos fenntarthatóságát szolgálják hosszútávon.

A régióért végzett közös munka magába foglalja a konkrét célok kitűzését a felelősségtudatos lakosok bevonásával valamint a gazdasági, környezeti szempontok, illetve a közösségi együttélés szempontjainak egyenlő arányú bevonását.  Széles civil aktivitással és a konszenzuson alapuló összefogással hívja fel magára a figyelmet a vulkánok régiója.
További információk ITT

A tanulmányúton Steiermark, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich tartományokat és Wien városát kerestük fel. Sok boltot meglátogattunk, nagyszámú terméket és csomagolást megnéztünk, termelőkkel, kereskedőkkel és fogyasztókkal beszélgettünk. Jó megoldásokat találtunk. Szakmai beszámolóinkat és a rendszerek leírásait védjegyenként olvashatják fent a képek alatti linkekre kattintva.
Kérdéseikre szívesen válaszolunk, email: sarkozy@elelmiszerklub.hu

„A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések Irányító Hatóságának jóváhagyásával készült."Nincsenek megjegyzések:

Azonnali RSS-értesítőre feliratkozás

Napi hírlevélre feliratkozás

Írja be e-mail címét:

Kulcsszavak

1% (3) 16 (1) 2015 (34) 2016 (17) 2017 (12) 2018 (10) AKI (2) állítás (1) Almenland (1) Almo (1) AMA-Biosiegel (1) AMA-Gütesiegel (1) ásványvíz (1) Austria Gütezeichen (1) Ausztria (13) Bali Tibor (1) Baromfi Termék Tanács (1) Bartyik Tünde (1) Beck László (1) Bereczki Attila (1) beszámoló (31) BGF (1) Bial Tibor (1) bio (3) Bio Austria (1) blogbejegyzés (22) Bormarketing Műhely (1) BOS (1) CzechTrade (1) Csehország (3) csomagolás (1) Dánia (1) Dörnyei Otília (1) Dr. Becsky-Balku Orsolya (2) Dr. Dóczy Katalin (1) Dr. Fülöp Zsuzsanna (2) Dr. Kocsis Márton (1) Dr. Loncsár Krisztina (1) Éder Tamás (1) ÉFOSZ (1) élelmiszer (117) élelmiszeripar (2) Élelmiszerklub Alapítvány (80) Élelmiszerklub Délelőtt (26) előadás (61) Erasmus+ (67) értékesítés (15) EU (38) EU Fórum (6) EVS (1) felmérés (3) fenntarthatóság (5) fiatalok (29) fogyasztóvédelem (2) Földi Péter (1) Franciaország (2) gasztronómia (2) Genuss Region (1) Genussland (1) GfK (2) GKI (1) Gutes vom Bauernhof (1) GVH (3) gyakornok (2) Gyaraky Zoltán (3) gyártmánylap (1) gyümölcs (2) hagyomány (1) helyi (1) hírek (4) hogyan (1) Hogyan készítsük (1) Horvátország (1) hungarikum (1) húsvét (1) I. műhely (3) II. műhely (7) III. műhely (6) innováció (2) Intersnack (1) IV. műhely (6) IX. műhely (4) jelölés (7) jog (3) jogszabályok (13) Juhász Anikó (1) K+F Konzervkutató (1) kampány (1) Kaposvári Egyetem (2) képzés (4) kérdőív (1) kereskedelem (11) kézműves (3) kiállítás (3) kistermelő (22) kommunikáció (3) Kovács Krisztina (7) Köcse Ildikó (1) közétkeztetés (1) Kujáni Katalin (1) kutatások (3) Lengyelország (4) Lettország (1) Lukács László (1) Macedónia (1) magyar (18) Marcin Sowa (2) marha (1) márka (16) marketing (18) Medián (1) mezőgazdaság (9) MgSzH (1) Műhely (47) Nagy-Britannia (1) NÉBIH (8) Németország (1) NFH (3) nrc (1) olasz (1) Olaszlország (1) Olaszország (9) OTP (1) OVUM (1) ökológia (1) önkéntes (1) őstermelő (3) pályázat (32) paradicsom (1) Pászti Balázs (7) pazarlás (1) pénzügy (3) piackutatás (1) Polereczki Zsolt (1) Portugália (7) regionalitás (11) rendezvény (11) rendezvényszervezés (1) Rigler Zsolt (1) Románia (4) rövid ellátási lánc (3) sajt (3) Sárközy Ildikó (8) Serfőző Lili (1) sertés (1) Solti Csilla (1) Spanyolország (9) Steirisches Vulkanland (1) SUS (1) Svédország (3) Szabados Andrea (2) Szabó Gábor (1) Szegedyné Fricz Ágnes (9) Szente Viktória (1) Szerbia (6) Szlovákia (5) Szlovénia (2) Szöllősi Réka (1) találkozó (47) tanácsadás (1) tanulmányok (2) tápanyag (1) tápérték (2) Tej Terméktanács (1) Tesco (1) tojás (1) Tóth Ferenc (4) Törökország (9) tréning (14) útmutató (3) üzleti terv (1) V. műhely (8) vállalkozás (13) védjegy (12) versenyjog (1) versenyképesség (3) vezetés (5) VI. műhely (5) vidékfejlesztés (1) VII. műhely (3) VIII. műhely (4) Visegrádi (1) VM (10) zöldség (1)

Élelmiszerklub Blog Archívum